Samling om plassering av sikkerhetsdirektorat

Stavanger og Haugesund kan samle kreftene og kjempe sammen om å få et nytt sikkerhetsdirektorat lagt til Rogaland.