Nytt sykehus i Bekkefaret ikke aktuelt

Bekkefaret er ikke stedet for å bygge ut Sentralsjukehuset iRogaland (SiR), mener den tverrpolitiske styringsgruppa. Denanbefaler enstemmig et nytt sykehus et annet sted.