Avviser ikkje gratis bybuss i Stavanger

Politikarar i Stavanger avventar, men avviser ikkje tanken omgratis bybuss til siddisar.