- Forus skal fortsatt være næringspark

Forus vil bli utbedret med fortau, sykkelstier og krav til estetikk, men planlegges ikke som en vanlig bydel.