Ap går for større kraftutbygging i Sauda

Arbeiderpartiet starter sonderinger med regjeringspartiene for å se om det er grunnlag for en større kraftutbygging i Sauda enn regjeringen har foreslått.