Bil på taket

Ved 22-tiden lørdag var det et trafikkuhell på Jærveien.