Ønsker mer synlig politi på sjøen

— Trafikken på sjøen, i havnebassenget i Stavanger og utenfor, kontrolleres best, akkurat som på landeveien, med mer synlig politi.