Siger for Tungenes fyr

Samferdselskomiteen på Stortinget gjekk torsdag samla inn for atTungenes fyr skal bli ein del av eit nasjonalt fyrmuseum. PåRandaberg jublar dei.