Ingenting kommer fra Sandnes

Sandnes ligner tusenvis av andre byer i verden. Byer det er vanskelig å lage postkort fra, og være ærlig samtidig. De utmerker seg på den måten, at de ikke har noe særpreg. Under det helt vanlige teppet ligger det noe, som skiller slike byer fra hverandre.