Kommunen ønsker golfutredning

SANDNES: 8. april bestemmer kommuneplankomiteen i Sandnes om golfbane på Folkvord skal inn i det nye kommuneplanforslaget.