- Farlige tilhengere

12 av tilhengerne som var på vei til bossplassen på Sele lørdag, ble av Biltilsynet stemplet som ubrukelige. Bilførerne fikk klar beskjed om at de ikke lenger hadde lov til å bruke dem i trafikken. Fem ble avskiltet på stedet.