- Rennfast ga folketallvekst i landstoppen

Fra 1995 til 2000 vokste Rennesøys folketall med nesten 15 prosent. I hele landet har bare Gjerdrum i Akershus hatt større vekst.