- Ingen diskriminering på toppen

Selv om andelen kvinnelige ansatte er oppe i 80 prosent i kommunen, gjenspeiles ikke de samme tallene på toppen av hierarkiet.