Drapstiltalte blir møtt med erstatningskrav

En av de to tiltalte i det såkalte Ganddal-drapet erkjenner at han holdt i våpenet da skuddet gikk av. 25-åringen mener likevel at han ikke kan dømmes for forsettlig drap.