Hjernen bak Espen Herbert-bøkene

«Bøkene til Ingvaldsen er noe av det beste i 10-12-serien fraGyldendal», het det i en barnebokanmeldelse i Aftenbladet sisttirsdag. Anne Liv Tønnessen roste «Jeg er genial — Espen Herbertstredje opptegnelser» av Bjørn Ingvaldsen.