Sevland vil ha en avklaring

Ordfører Leif Johan Sevland (H) mener det er viktig for byen å få vitalisert Tollpakkhuset. Han vil ikke kritisere Tollpakkhuset AS og Entra Eiendom selv om de ennå ikke har klart å bringe liv inn i Tollpakkhuset.