Folk vil ikke tro i flokk

— Mange av dagens mennesker har forestillinger om at det finnes en åndelig verden. Men store deler av befolkningen finner seg ikke til rette i de tradisjonelle religionene, sier Otto Bjelland.