- Stor åpenhet i Helse Stavanger

Helse Stavanger-direktør Erik Tjemsland mener foretaket praktisererstor grad av åpenhet. Men å uttale seg om budsjett— prosessene erdet bare styret som skal gjøre.