Takket for Ossietzky-pris

Juryen for Ossietzky-prisen har tre hovedbegrunnelser for at prisen for 2003 går til Stavanger kommune.