Glade amatører

25 ildsjeler fra Lura klarer lett å lure fram latteren hos 1000 betalende tilskuere.