Misjons- høgskolen ønsker doktorgrad

Misjonshøgskolen i Stavanger håper på rett til å tildele doktorgrad i teologi. Avgjørelsen blir trolig tatt om cirka et halvt år.