Kommunen vil leie Lyse-bygget

Lyse Energi og kommunen har inngått en intensjonsavtale om leie av det gamle administrasjonsbygget til Sandnes Elverk i Hoveveien. Kommunen vil også vurdere å kjøpe bygget.