Gir blaffen i fylkesmannen

Her må vi bruket vettet, sier plan-, natur— og miljøsjef Rolv Lende i Lund. Grustaket Aftenbladet fortalte om i går, ble tømt før avisen havnet i postkassene. Lende fant det derfor meningsløst å stoppe driften fra morgen av slik fylkesmannen forlangte.