Behovet tre ganger større enn potten

SANDNES: Kommunene i Rogaland har meldt inn byggeplaner i eldreomsorgen på til sammen 1498 boenheter. Trolig får Fylkesmannen og Fylkeslegen fordele støtte til drøyt 300 enheter i 2002. I tillegg gjenstår det å fordele støtte for 133 enheter i inneværende år. Spriket er stort.