Jærens nye lekekasse

Nybygget til Jærmuseet er hele 1900 kvadratmeter stort, men knapt synlig der det nå står ferdig i kulturlandskapet ved Nærbø.