Enklere skjenkeregler enn før

Hovedregelen i Stavanger er at nye skjenkebevillinger gis til steder som framstår som et spisested eller har fast scene til regelmessig framføring av forestillinger/konserter, og at stedet må ligge utenfor skjenkeringen rundt Vågen/Torget/Skagen.