Stiller krav til Krisesenteret

Et flertall i kommunalstyret vil sette vilkår for å inngå avtale med Krisesenteret: De ansatte må få styreplass.