Kirkeklokkene frifunnet

Sandnes herredsrett innrømmer at saken ikke er klokkeklar, men den konkluderer med at kirkeklokkene på Hana fortsatt skal lyde like høyt og tydelig som i dag.