Bussjåfør drapsdømt

En 54 år gammel sandnesmann er i Gulating lagmannsrett idømt 60 dagers betinget fengsel for uaktsomt drap på to kleppsjenter.