Domstol over fylkesgrensa

Fylkesordfører Roald G. Bergsaker foreslår å styrke Egersund sorenskriverembete med kommuner fra Vest-Agder, i stedet for Hå kommune.