Fjøslys kan true miljøet

Titusenvis av miljø— giftige lysrør fra fjøs og andre driftsbygninger ligger trolig nedgravd i gårdstipper.