- Stans fangsten av torsk i Nordsjøen

Det internasjonale rådet for havforskning anbefaler full stans itorskefisket i Nordsjøen.