Ikke kult å røyke

Bare 32 elever på Skeiene ungdomsskole har oppgitt at de røyker.