Lege forvekslet øyne med ører

Takket være en våken apotekmedarbeider, fikk lille Julie byttet utden gale medisinen legen hadde skrevet ut.