Søppelsugplaner for sentrum gikk rett i bosset

Det blir ingenting av planene om søppelsug i sentrum. En årlig kommunal utgift på 4,6 millioner kroner ble for dyrt. Anlegget var beregnet til å koste 72 millioner kroner.