Garden på Israelsneset

Seks kilometer ut frå Lovraeidet, på vegen inn mot Jelsa, ligg denvakre garden Israelsneset ned mot Ottøysundet. Saman med kona,Valborg, 72 år, har Trygve Høivik drive dette småbruket sidan deiovertok i 1955. Garden er i underkant av 4000 dekar, og då deiovertok, var det ikkje veg til bruket. I dag er det veg.