Få pasienter til utlandet

Hittil er 15-20 rogalendinger klare for operasjon i utlandet.Antall personer med ortopediske lidelser som på denne måten tas utav ventelistene kan trolig dobles.