Tomatvirus på Finnøy

Veksthusbonden Sigbjørn Sevheim på Finnøy må ødelegge to dekar tomatplanter etter at plantesykdommen Pepinomosaikk har angrepet 6000 tomatplanter.