Rasisme-spor til Kristiansand

Rasisme-saken fra Ålgård, som Aftenbladet omtaltefredag, inneholder spor som peker i retning Kristiansand.