Slutt på freden for tomatbøndene

På Finnøy blømer tomatplantene gult. Eit svare strev tek til.