Politisk nei til Risavika

Hverken Sola-ordfører Håkon Rege eller Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland vil ha flytting av gods— terminalen i Ganddal til Tananger.