Ikkje open praksis

Helsesjef Hans Petter Torvik meiner Raman Dhawan ikkje har rett til å stå på lista over fastlegar i Sandnes.