Ventetiden er ekstra belastende

Den lange ventetiden kan forverre situasjonen for barn og foreldre i en allerede vanskelig tid.