Badedammen Vest i stampe

Etter seks måneder ligger fortsatt klagen på reguleringsplanen forBadedammen Vest ubehandlet i Stavanger kommune. Dette forsinkerbyggingen av de første 104 leilighetene.