- Foreldre må være tilgjengelige

I helgene reiser mange foreldre på hytta uten telefon, menstenåringene er igjen hjemme. Dette er et alvorlig problem, menerbarnevernvakten.