Leter etter poster å kutte

— Skulle jeg holde meg innenfor den økonomiske rammen som kommunestyret har satt for neste års budsjett, ville det enten ført til en delvis rasering av skolene eller av tjenestene vi i dag yter våre eldre.