Røde Kors vil kutte antall automater

Norges Røde Kors benekter ikke at automatene deres gjør noen spillegale. Organisasjonen som ledes av Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg, vil ta ansvar.