Håper å holde stillingen

Ordfører Håkon Rege sier at utgangspunktet for Sola-politikerne er å opprettholde tjenestenivået. Spesielt innen helse og skole.