Veisjef ved et veiskille

Om tre måneder setter vegsjef i Rogaland, Tor Geir Espedal, seg i direktørstolen for Rogaland Kollektivtrafikk (FKF)