Fordeler 295 flyktninger

Rådmennene i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola skal i fellesskap ta hånd om 295 flyktninger som kommunene er bedt om å bosette i 2003.